1. Thông tin cá nhân (Bắt buộc)
2. Doanh nghiệp đang có nhu cầu về


THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

3. Tên doanh nghiệp4. Loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH.Công ty Cổ phần.Cá nhân tự doanh - Cửa hàng.Cá nhân hoạt động nghề nghiệp.Tổ chức phi chính phủ.Tổ chức chính phủ.

5. Ngành nghề kinh doanh


6. Các vấn đề quản trị chung của công ty:

Triết lý kinh doanh:Không
Tầm nhìn:Không
Sứ mệnh:Không
Giá trị/Năng lực cốt lõi: Không
Văn hóa doanh nghiệp: Có văn bản quy định, tuyên truyền, huấn luyện và luôn áp dụng không? Không
Có văn bản quy định và áp dụng các nguyên tắc - phương châm quản trị DN không? Không

7. Tự đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất:

(Nêu ngắn gọn, tập trung vào nhận xét có tính hệ thống - xuyên suốt phản ánh xu hướng, những điểm mạnh hoặc điểm yếu chủ chốt)

8. Doanh thu bình quân mỗi năm (không gồm VAT) trong 3 năm gần nhất của DN

Dưới 3 tỷ VNĐ3 - 5 tỷ VNĐ5 - 10 tỷ VNĐ10 - 15 tỷ VNĐ15 - 20 tỷ VNĐ20 - 30 tỷ VNĐ30 - 50 tỷ VNĐ50 - 100 tỷ VNĐTrên 100 tỷ VNĐ

9. Tỉ lệ Lợi nhuận ròng/doanh thu bình quân hàng năm trong 3 năm gần đây nhất của DN?

Dưới 10%10 - 20%20 - 30%30 - 40%Trên 40%

10. Ngân sách cho hoạt động tư vấn dự kiến

Dưới 100.000.000 VNĐ100.000.000 - 200.000.000 VNĐTrên 500.000.000 VNĐ

11. Ngân sách dành cho hoạt động truyền thông Marketing (Đã chi hoặc dự kiến)

12. Việc áp dụng phần mềm trong quản lý:

Phần mềm quản trị tổng hợp toàn công ty ERP: Không
Phần mềm QT kinh doanh – bán hàng , quản trị khách hàng: Không
Phần mềm QT nhân sự: Không
Phần mềm kế toán chuyên nghiệp: Không
Phần mềm quản lý khác: Không
Đã XD và duy trì website công ty: Không
Hệ thống Marketing và bán hàng online ( digital marketing): Không

Trong trường hợp quý khách có nhu cầu tư vấn trực tiếp ngay từ chuyên gia, vui lòng tải về file đính kèm tại đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý khách vui lòng đính kèm file theo form này hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email info@gepamedia.vn